Alternativní řešení sporů

Advokátní kancelář poučuje klienta, který je ve smyslu příslušného právního předpisu spotřebitelem, že v rámci přijetí směrnice EU č. 2013/11/EU, je povinna se jako obchodník na trhu advokátních služeb zapojit do systému alternativního mimosoudního řešení sporů zahájených spotřebitelem.

Klient, který je spotřebitelem ve smyslu právního řádu ČR, je oprávněn v případě sporu s advokátní kanceláří obrátit se na Českou advokátní komoru, sídlem Kaňkův palác, Národní 16, 110 00 Praha 1, internetové stránky www.cak.cz, za účelem zahájení mimosoudního vyřešení sporu vzniklého mezi ním a advokátní kanceláří a advokátní kancelář je povinna se takto zahájeného mimosoudního sporu účastnit.